סייעתא דשמיא מלווה את 'הצלה  -אוקראינה' ואת העומד בראשה ר' הלל כהן שיחי', במציאת חן ומהלכים בקרב דיפלומטים ופקידי הקונסוליות בקייב. באמצעות קשר חם והדוק שיצר ר' הלל עם הקונסול הישראלי, ואישיות בכירות נוספות מסייע ר' הלל רבות במקרי חרום אליהם נקלעים יהודים באוקראינה.

יהודים שדרכונם נגנב מהם או אבד, או כל תקלה אחרת שאינה באשמתם. בשתדלנות מאומצת ובמאור פנים מסייע 'הצלה – אוקראינה' בידם, ומסדיר את העניינים לשביעות רצון כולם. גם במישור המשפטי ידיו רב לו בעזרה וסיוע.

הדברים מקבלים יתר חשיבות כשמדובר בהטסות חרום רפואיות, או ר"ל בהטסת ארונות קבורה, אזי, הקשרים הדיפלומטיים, והעבודה הנאותה והמקצועית, מחוללים פלאות ומפעימים כל שומע.