'איחוד הצלה – אוקראינה' והעומד בראשו, מעניקים גם שירותי דת ברחבי אוקראינה, הן ליהודי המקום המבקשים זאת, והן לאלו המתוודעים זה עתה ליהדותם.

מלבד בריתות המילה שנערכות לילדי ישראל הקרובים והרחוקים, נימולים גם יהודים בגיל העמידה, שרק לאחרונה החלו מגלים את יהדותם.

בנוסף, הארגון מקיים מערכת לפעילות חברתית דתית, באמצעות כנסים, שיעורים, סדנאות, להגברת המודעות. ומסייע בכל הקשור לענייני הדת וקיום ההלכה.