'איחוד הצלה - אוקראינה' מהווה שלוחה מרכזית באוקראינה לפרויקט 'מחוברים לחיים' שמופעל בארץ הקודש על ידי ארגון 'עזר מציון', ומטרתו לשנע תרופות וציוד רפואי לכל יהודי בעולם. 

'איחוד הצלה - אוקראינה' מהווה שלוחה מרכזית באוקראינה לפרוייקט 'מחוברים לחיים' שמופעל בארץ הקודש על ידי ארגון 'עזר מציון', ומטרתו לשנע תרופות וציוד רפואי לכל יהודי בעולם. 

'איחוד הצלה – אוקראינה' עומדים בקשר מתמיד עם רבני וראשי הקהילות בכל תפוצות אוקראינה, ומהווים כתובת להשגת תרופות וציוד רפואי חיוני בכל מרחבי אוקראינה. היעילות של המיזם היא מהירה ומירבית, ותרופות מצילות חיים עושות את דרכן במהירות שיא לנצרכים אליהם ברחבי אוקראינה, אודות ל'איחוד הצלה אוקראינה'.

זרועותיו של 'איחוד הצלה  - אוקראינה' שלוחות לכל פינה ומקום נידחים במרחבי אוקראינה כולה. אין קהילה או מקום יישוב יהודי באוקראינה שלא נעזרים בארגון, שפועל רבות ונצורות בתחום הרפואה ושירותי חירום ליהודי אוקראינה.

 

 

 

 

׳הצלה – אוקראינה' עומדים בקשר מתמיד עם רבני וראשי הקהילות בכל תפוצות אוקראינה, ומהווים כתובת להשגת תרופות וציוד רפואי חיוני בכל מרחבי אוקראינה.היעילות של המיזם היא מהירה ומירבית, ותרופות מצילות חיים עושות את דרכן במהירות שיא לנצרכים אליהם ברחבי אוקראינה, אודות ל'הצלה אוקראינה'.

זרועותיו של 'הצלה  - אוקראינה' שלוחות לכל פינה ומקום נידחים במרחבי אוקראינה כולה. אין קהילה או מקום יישוב יהודי באוקראינה שלא נעזרים בארגון, שפועל רבות ונצורות בתחום הרפואה ושירותי חרום ליהודי אוקראינה.