'איחוד הצלה – אוקראינה' מהווה שלוחה מרכזית באוקראינה לפרויקט 'מחוברים לחיים' שמופעל בארץ הקודש על ידי ארגון 'עזר מציון', ומטרתו לשנע תרופות וציוד רפואי לכל יהודי בעולם. 

 

'איחוד הצלה – אוקראינה' מהווה שלוחה מרכזית באוקראינה לפרויקט 'מחוברים לחיים' המופעל בישראל על ידי ארגון 'עזר מציון'. מטרתו של הפרויקט לשנע תרופות וציוד רפואי לכל יהודי בעולם

זרועותיו של 'איחוד הצלה  – אוקראינה' שלוחות לכל פינה ומקום נידחים ברחבי אוקראינה כולה. אנשי 'איחוד הצלה – אוקראינה' עומדים בקשר מתמיד עם רבני וראשי הקהילות בכל תפוצות אוקראינה, ומהווים כתובת להשגת תרופות וציוד רפואי חיוני בכל רחבי אוקראינה

יעילותו של המיזם גבוהה, ותרופות מצילות חיים עושות את דרכן במהירות שיא לנצרכים אליהם ברחבי אוקראינה, אודות ל'איחוד הצלה – אוקראינה'.