מלבד ביתו הפתוח לרווחה של יו"ר הארגון, הוא מסייע לאורחים השוהים באוקראינה במגוון ערוצים. קבוצות שנקלעו על כרחם לשהייה ממושכת בבית הנתיבות, מבלי אפשרות להשיג מזון כשר, 'איחוד הצלה – אוקראינה' לא חוסכים בטרחה ובממון, ומביאים מזון אל בית הנתיבות לרווחת השוהים.

יחידים וקבוצות, מדריכי טיולים ומנהלי מוסדות, רבנים ואישי ציבור, כולם יודעים כי ר' הלל כהן, הוא הכתובת לכל יהודי הנזקק לעזרה בקייב וסביבתה ורבים מסתייעים על ידו במהלך כל השנה.

לכתבה על "איחוד הצלה – אוקראינה" לחצו