מלבד ביתו הפתוח לרווחה של יו"ר הארגון, הוא מסייע לאורחים השוהים באוקראינה במגוון ערוצים, סיוע שיש בו ממש. גם קבוצות שנקלעו על כרחם לשהייה ממושכת בבית הנתיבות, מבלי אפשרות להשיג מזון כשר, לא חוסכים 'הצלה אוקראינה' בטרחה ובממון, ומביאים מזון לתוככי בית הנתיבות לרווחת האורחים.

ובכלל, הכתובת לכל יהודי הנזקק לעזרה וסיוע בקייב וגלילותיה, היא ר' הלל כהן שיחי'. יודעים זאת כולם, יחידים וקבוצות, מדריכי טיולים ומנהלי מוסדות, רבנים ואישי ציבור, שכבר פנו ונעזרו על ידי ר' הלל שיחי', משך כל ימות השנה.

לכתבה על "הצלה אוקראינה" לחצו